Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “İşletme Lisans Mezunu” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Kamu ve özel sektörde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş vb.)
  • Bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler.
  • Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

  •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar