PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan İşletme Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Program, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 yıllık öğrenim süreci boyunca öğrencilerin iktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma, temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme, modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru iz düşümü çıkarabilme becerilerinin kazandırılması sağlanır.

Detaylı Bilgi

İşletme Uzaktan Öğretim Lisans Programı ile öğrencilerin, mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma, hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma, temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme, kantitatif yöntemlere mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme, sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme, iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişin takip edebilme yetkinliklerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

İşletme uzaktan öğretim lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;

Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı’na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ‘ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

İşletme lisans programı; işletme, sosyal siyaset, mikro iktisat, istatistik, çalışma ekonomisi, kamu maliyesi, finansal muhasebe, Türk iktisat tarihi, turizm işletmeciliği, finansal analiz, para teorisi ve politikası, pazarlama ilkeleri, yönetim ve organizasyon gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

İşletme lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “İşletme Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

İşletme lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler; iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş vb.), bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrenciler ayrıca, sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.