Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "İşletme Lisans Mezunu" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • İktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş vb.), bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler.
  • Ayrıca sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
  • Alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.