Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan İşletme Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Program, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 yıllık öğrenim süreci boyunca öğrencilerin iktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma, temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme, modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru iz düşümü çıkarabilme becerilerinin kazandırılması sağlanır.

 

DETAYLI BİLGİ

    İşletme Lisans Programı'yla öğrencilere,
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi,

  • Etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma, hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği;

  • Bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma, temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,

  • Kantitatif yöntemlere mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme, sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme.

  • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme, iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişin takip edebilme yetkinliklerini kazanmaları hedeflenmektedir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  İşletme Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puan alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.

  • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   İşletme Lisans Programı; işletme, sosyal siyaset, mikro iktisat, istatistik, çalışma ekonomisi, kamu maliyesi, finansal muhasebe, Türk iktisat tarihi, turizm işletmeciliği, finansal analiz, para teorisi ve politikası, pazarlama ilkeleri, yönetim ve organizasyon gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

   Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   İşletme Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İşletme Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

   İşletme lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

İşletme Lisans Programı mezunları;

  • İktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak (vergi müfettişi, pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman, müfettiş vb.), bankacılık ve finans sektörü dahil olmak üzere, özel sektördeki bütün iş kollarında uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedirler.
  • Ayrıca sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
  • Alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.

   Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.